What does Akiapolaau mean?

Akiapolaau - German to English

akiapola'au [Hemignathus munroi]