What does Akia mean?

Akia - German to English

relief sledge