What does Akaziengummi mean?

Akaziengummi - German to English

acacia gum