What does Akatoreit mean?

Akatoreit - German to English

akatoreite [(Mn,Fe)Al2Si8O24(OH)8]