What does Akatalasie mean?

Akatalasie - German to English

acatalasia