What does Akademia mean?

Akademia - German to English

academia