What does Aigeus mean?

Aigeus - German to English

Aegeus