What does Agnathie mean?

Agnathie - German to English

agnathia