What does Afrormosia mean?

Afrormosia - German to English

Afrormosia [also: Afromosia] [Pericopsis elata]