What does Aeshniden mean?

Aeshniden - German to English

darner dragonflies [family Aeshnidae, hardly ever: Aeschnidae]

View more

  • darners [family Aeshnidae, seldom: Aeschnidae]
  • hawkers [family Aeshnidae, seldom: Aeschnidae]
  • aeshnids [family Aeshnidae, hardly ever: Aeschnidae]