What does Aeronomie mean?

Aeronomie - German to English

aeronomy