What does Aerodontalgie mean?

Aerodontalgie - German to English

aerodontalgia