What does Adespota mean?

Adespota - German to English

adespota [anonymous works]