What does Adenosylhomocysteinase mean?

Adenosylhomocysteinase - German to English

adenosylhomocysteinase