What does Adenalgie mean?

Adenalgie - German to English

adenalgia