What does Addison-Krankheit mean?

Addison-Krankheit - German to English

Addison's disease