What does Ackerbau treiben mean?

Ackerbau treiben - German to English

to practise agriculture [Br.]