What does Achs-Elastokinematik mean?

Achs-Elastokinematik - German to English

axial elasto-kinematics