What does Achromatopsie mean?

Achromatopsie - German to English

achromatopsia [colour blindness]