What does Acheiropodie mean?

Acheiropodie - German to English

acheiropodia