What does Absorptionswirkungsquerschnitt mean?

Absorptionswirkungsquerschnitt - German to English

absorption cross section