What does Absolutdosimetrie mean?

Absolutdosimetrie - German to English

absolute dosimetry