What does Absetzplatz mean?

Absetzplatz - German to English

fall area