What does Abioseston mean?

Abioseston - German to English

abioseston