What does Abaton mean?

Abaton - German to English

abaton