What does 5-Kilo-Sack mean?

5-Kilo-Sack - German to English

5 kilo sack / bag