What does 24-Stunden-EKG mean?

24-Stunden-EKG - German to English

24-hour ECG