What does 16' Cellopfeife mean?

16' Cellopfeife - German to English

cello grave pipeline