Sentence Examples with the word sverige

Tidander, Kriget mellan Sverige och Ryssland dren 1555-1557 (Vesteras, 1888) P. Pierling, Un Arbitrage pontifical au X VI e siecle entre la Pologne et la Russie (Bruxelles, 1890); V.

Nystrom, Striderna i ostra Europa mellan Ryssland, Polen och Sverige (ibid., 1903); E.

Rydfors, De diplomatiska fOrbindelserna mellan Sverige och England 1624-1630 (Upsala, 1890).