Sentence Examples with the word sprog

Hauge's principal writings are Forsog til Afhandeling om Guds Visdom (1796); Anvisning til Nogle morkelige Sprog i Bibelen (1798); Forklaring over Loven og Evangelium (1803).