Sentence Examples with the word onze

Current Flemish periodicals include: Onze kunst geillustreed maandschrift voor beeldende kunst (1900); Averbode's weekblad Godsdienst huisgezin moedertaal (1907); De Raadselbode tolk van den vlamschen raadselliefhebber (1901); Rechtskundig tijdschrift voor vlamsch Belgie (1901).