Sentence Examples with the word nyt

Current periodicals are: Studier fra Sprogog Oldtidsforskning (1891), quarterly; Danske Magazin, yearly; Nyt Tidsskrift for Mathematik, monthly; Theologisk Tidsskrift, monthly; Nationalokonomisk Tidsskrift, bi-monthly; Dansk bogfortegnelse, bi-monthly for bibliography; Athenaeum finsk; Tilskueren, monthly; Aarboger for Nordisk Oldkyndighed (archaeology) quarterly.