Sentence Examples with the word norge

Wicklund, De Svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge i cilore och nyare tid (Upsala, 1908); see also Sweden.