Sentence Examples with the word elfte

SjOgren, Karl den Elfte och Svenska Folket (Stockholm, 1897); S.