Sentence Examples with the word Eiland

Van Eck, Schetsen van het eiland Bali, Tijdsch.