Sentence Examples with the word Deel

Munch, Det Norske Folks Historie, Deel I.

Verbeek, Topographische en geologische Beschrijving van een Deel van Sumatra's Westkust, with atlas (Batavia, 1883);; similar work dealing with south Sumatra, Jaarb.