Sentence Examples with the word Bildnis

Kopp, Ober das Bildnis Alexanders d.

Schreiber, Studien fiber das Bildnis Alexanders d.