Sentence Examples with the word Bao

Meliarakes, IQTopta roD Bao - tXitov NcKacas Kai TOU D H7rELpou (Athens, 1898).