meaning of azellulärer Zement

azellulärer Zement - German to English

acellular cementum