meaning of azellulärer Fremdfaserzement

azellulärer Fremdfaserzement - German to English

acellular extrinsic fiber cementum [Am.]