meaning of athetoid

athetoid - German to English

athetoid