meaning of asymptotische Analyse

asymptotische Analyse - German to English

asymptotic evaluation