meaning of asymmetrisches Profil

asymmetrisches Profil - German to English

asymmetric tread