meaning of apostolisches Vikariat

apostolisches Vikariat - German to English

apostolic vicariate