meaning of apokopieren

apokopieren - German to English

to apocopate