meaning of akustische Agnosie

akustische Agnosie - German to English

acoustic agnosia [Aphasia auditoria / acustica]