meaning of aktuelle Preise

aktuelle Preise - German to English

existing prices