meaning of Bursait

Bursait - German to English

bursaite