meaning of Brotkorbgesetz

Brotkorbgesetz - German to English

Breadbasket legislation