meaning of Bronchospasmolytikum

Bronchospasmolytikum - German to English

bronchospasmolytic (representative)